YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

POSTER  CHÍNH THỨC 2014

Poster

POSTER  2013

CFE-POSTER-official

LOGO “CHỌN LỰA CHÍNH THỨC” ĐỂ THIẾT KẾ POSTER (CHỈ DÀNH CHO NHÀ LÀM PHIM) MỚI

LOGO CHÍNH THỨC CỦA YxineFF MỚI

TIM MASCOT 2013

Tim Mascot

POSTER KÊU GỌI GỬI PHIM 2013

POSTER 2012

POSTER 2011

ẢNH HOẠT ĐỘNG 2011

ẢNH PHIM

PRESS KIT

Chúng tôi sẽ sớm bổ sung thông tin này.


Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Ms. Nguyễn Trương Thiên Lý - press@yxineff.com