YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

YxineFF không còn nhận phim tham dự và tạm dừng tổ chức trong năm 2015.

BẢN ĐĂNG KÝ

Cách đăng ký tham dự duy nhất là gửi bản đăng ký tham dự kèm các file qua email về film@yxineff.com.

 • Tiêu đề Email: <Tên danh mục đăng ký>< Tên phim >
 • Hạn chót: 30.06.2014, tính theo thời điểm nhận được thông tin đăng ký.
 • Mỗi bộ phim cần một bản đăng ký tham dự riêng biệt.
 • Tải mẫu đăng ký tại đây.

BẢN PHIM

Hạn chót nhận bản phim là 30.06.2014. Bản phim xin gửi tới YxineFF theo một trong hai cách sau, cách 1 tốt hơn cách 2.

 • CÁCH 1
  • Tải phim (file .mov hoặc .mp4, chất lượng HD, phụ đề hardsub) lên một server trung gian (ví dụ MediaFire, Vimeo)
  • Gửi đường dẫn trong bản đăng ký gửi qua email để ban tổ chức tải về.
  • Chú ý đặt password cho đường dẫn phim nếu phim được gửi lên một nơi công cộng như YouTube
 • CÁCH 2
  • Ghi đĩa phim ở dạng CD hoặc DVD data (file .mov hoặc .mp4, chất lượng HD, phụ đề hardsub). Không ghi ở dạng DVD player.
  • Gửi đĩa phim qua bưu điện tới địa chỉ sau: (tên phim, tên tác giả, danh mục đăng ký và dòng chữ “YxineFF 2014″ trên đĩa phim)

Ms. Nguyễn Mẫn Linh / YxineFF

Blue Productions Limited

25/14 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.