YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Khi bạn gửi bản đăng ký tham dự YxineFF 2014 cùng với bộ phim của mình và các thông tin tư liệu liên quan, sau đây gọi chung là BỘ PHIM, có nghĩa bạn đồng ý với các điều khoản sau:

1. Bản quyền

 • BỘ PHIM là tác phẩm của bạn hoặc bạn giữ bản quyền BỘ PHIM.

2. Quyền khai thác

 • Bạn trao quyền sử dụng BỘ PHIM cho YxineFF để trình chiếu trực tuyến tại trang web của YxineFF và các trang web liên quan đến việc chiếu phim trên YxineFF.
 • YxineFF được phép sử dụng BỘ PHIM cho các hình thức quảng bá, gây quỹ tài trợ, trong đó có trình chiếu offline tại một số sự kiện.

3. Thời hạn trao quyền khai thác

 • Quyền được nêu tại điều (2) có giá trị ít nhất tới 31.12.2014 và có giá trị 5 năm tiếp theo kể từ ngày gửi bản đăng ký tham dự nếu như điều 3.2. không được áp dụng.
 • Trong khoảng thời gian 5 năm này, sớm nhất từ ngày 01.01.2015, bạn có thể đề nghị với Ban tổ chức YxineFF bằng văn bản (gửi qua e-mail) để rút lại quyền sử dụng BỘ PHIM của YxineFF. Trong vòng 30 ngày kể từ khi Ban tổ chức nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết và gửi thông báo bằng văn bản (gửi qua e-mail) đến cho bạn.
 • Hết thời gian 5 năm này, nếu không có văn bản đề nghị có nghĩa bạn trao quyền sử dụng cho YxineFF vô thời hạn cho đến khi có văn bản thỏa thuận khác.

4. Các bản quyền liên quan

 • Bạn xác nhận BỘ PHIM không vi phạm bản quyền của một bên thứ ba bất kỳ trong mọi lĩnh vực.
 • Bạn xác nhận các thông tin về đoàn phim (đạo diễn, sản xuất, biên kịch, diễn viên,…) đã được các thành viên này đồng ý cho xuất bản trên trang của BỘ PHIM tại YxineFF.
 • Nếu có tranh chấp về bản quyền của BỘ PHIM, bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Phát hành phim (ngoài việc tham dự YxineFF)

 • Nếu bạn muốn trao quyền đại diện phát hành BỘ PHIM cho YxineFF/Blue Productions và YxineFF/Blue Productions muốn nhận quyền này, sẽ có một thỏa thuận riêng. YxineFF/Blue Productions sẽ liên lạc lại với bạn về vấn đề này.
 • Quyền đại diện phát hành chỉ có hiệu lực cùng với bản thỏa thuận được ký kết (có thể bằng việc xác nhận qua e-mail).

YxineFF có quyền gỡ bỏ mọi thông tin liên quan về BỘ PHIM nếu phát hiện thấy việc đăng ký BỘ PHIM với YxineFF vi phạm những thỏa thuận trên đây.