YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

2014-docs-ppl-2-12

GIỚI THIỆU

  • Hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại Giao Việt Nam.
  • Đã tốt nghiệp lớp học làm phim thuộc dự án Chúng ta làm phim của Trung Tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Điện ảnh (TPD).
  • Duyên là bộ phim đầu tay, cũng là phim tốt nghiệp của dự án trên.
  • Being a student at the Diplomatic Academy of Vietnam now.
  • Has graduated a class of documentary filmmaking trained by the The Centre for Assistant and Development of Movie Talents (TPD).
  • “Duyen” (Wheel of Life) is the first film, also the graduated project for the filmmaking class.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF