YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

1977092_778046865541031_525120541_n

GIỚI THIỆU

Anh học quay phim K4 trường Đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM. Tốt nghiệp 2005, năm 2010 anh tiếp tục học lớp Đạo diễn điện ảnh K10 và tốt nghiệp năm 2013 với bộ phim Cánh Cửa.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF