YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

pz_portret

GIỚI THIỆU

Anh sinh năm 1982 ở Moscow, hiện đang là nghệ sĩ hình ảnh, sống và làm việc tại Moscow lẫn Ankara. Anh tốt nghiệp Đại học Moscow năm 2005 và Trường nghệ thuật Moscow Rodchenko năm 2009. Anh làm việc việc phim ảnh và diễn xuất.

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

  • “Farewell to fireplace”, 19:43, 2013
  • “Hawking dreams. How do survival is going to get out of this situation” (with D. Zinchenko), 24 min, 2013
  • “Young man’s diary”, 27 min, 2012/2013
  • “U”, 15 min, 2011/2012
  • “Russia upward!” (with D. Zinchenko), 13 min, 2010
  • “The Way of Samodelkin”, 104 min, 2009/2011
  • “Maranatha”, 23 min., 2008 — 2009
  • “Kotlin 2050” (with E. Gavrilova), 24 min, 2006 — 2007
  • “54 characters” (with E. Gavrilova), 49 min, 2005
  • “When the New year comes on Shabbat ”, Nikita Pavlov, 2011

TẠI YXINEFF