YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Chan dung

TIỂU SỬ

Tốt nghiệp chuyên ngành quay phim Điện ảnh trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội năm 2014. Hoạt động Điện ảnh khoảng 4 năm với nhiều công việc khác nhau liên quan đến thiết kế hình ảnh. Mong muốn gắn bó và phát triển con đường nghệ thuật sau này.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF