YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

tainam_cu

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật phát thanh truyền hình, Lớp Quay phim, Lớp Dựng phim và kỹ xảo truyền hình, Lớp Đạo diễn trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình TP. Hồ Chí MInh

Công việc hiện tại: Đạo diễn tại Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF