YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Chan dung Alou_Nguyen Minh Huy

TIỂU SỬ

Một nhà làm phim trẻ, đam mê làm phim và thích trải nghiệm nhiều khía cạnh khác nhau trong điện ảnh

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

  • Thoát – 2014
  • Một ngày – 2012

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF