YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Director

TIỂU SỬ

Cô đang theo học năm 3 trường Đại học Văn Lang khoa Du Lịch và song song theo học năm 1 khoa Đạo diễn Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM.

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

“Phía sau cửa sổ” là phim đầu tay của cô.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF