YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

DreamPuff_avatar_LeVuThanhNhi

GIỚI THIỆU

- Chưa bao giờ có kinh nghiệm làm phim
- Bộ phim đầu tiên cùng với nhóm trong lớp học làm phim Toto

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF