YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Chan dung

GIỚI THIỆU

Đam mê film ngắn, đam mê âm thanh cuộc sống, thích màu trắng đen.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF