YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

chan dung 2

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp khoa đạo diễn điện ảnh trường Sân Khấu Điện Ảnh năm 2013, đang làm freelancer MV cho ca sĩ, quảng cáo, hiện đang sản xuất seri sitcom về gay mang tên My Best Gay Friends được biến đến nhiều ở Việt Nam và nước ngoài (có thể search trên Google)

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

  • My best gay friends
  • Pieces of paper
  • Jack‘D

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF