YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Portraits_2013_10_03_13_40_14

GIỚI THIỆU

Anh sinh năm 1990, dành nhiều thời gian vừa nghiên cứu vừa sáng tạo khi làm việc ở nhiều liên hoan phim khác nhau. Hiện tại, Hugo Paradis-Barrere đang thực hiện luận văn ngành Điện ảnh ở Paris. Anh rất thích diễn tả hình thể và nội tâm nhân vật trong phim của mình.

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

  • Kana, here or there – 2014
  • Fragments – 2010

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF