YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Chân dung

GIỚI THIỆU

Có cái tên khá là lạ, tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ nhưng gần đây nhất là tôi được tiếp xúc với điện ảnh nên đã cảm thấy yêu thích nó.

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF