YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Purple light_Profile photo

GIỚI THIỆU

Với bản tính kỹ càng và cẩn thận, Charlene đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm của nhiều dự án khác nhau. Tình yêu của cô đối với việc làm phim đã giúp cô chạm ngõ nền công nghiệp phim ảnh, tham dự các cuộc thi sản xuất truyền hình trong khi thực tập tại Hood Inc và Threesixzero. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục làm freelance ở các lĩnh vực khác nhau: Nghệ thuật, Trợ lý sản xuất và mới đây nhất là Trợ lý đạo diễn trong bộ phim mới nhất của Kelvin Tong – The Faith of Anna Waters.

NHỮNG PHIM ĐÃ LÀM

  • Knockout Stars/2012/ Hoods Inc Productions/ 3rd Assistant Director
  • Purple Light/2013/ Soapbar Pictures/ Producer
  • Banting/2014/ Papahan Films/ Art Assistant
  • Joker Films/2014/ Infinite Frameworks/ Production Assistant
  • No Turning Back/2014/MM2 Entertainment/ Production Assistant
  • Kwuda/2014/ Independent Student Film/ Production Designer

HOẠT ĐỘNG TẠI YXINEFF