YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Lưu ý: Phim này thuộc bản quyền của YxineFF. Nghiêm cấm download và phát tán dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của YxineFF. Mọi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các thông tin liên quan tới vi phạm bản quyền xin vui lòng thông báo về: film@yxineff.com hoặc/và web@yxineff.com. Cảm ơn!

A jellyfish must be mutilated in order to reach immortality. Being felt from the inside out, scars are timeless. SCARLET remembers that day. With compassion, desperation can only fade away.

scarlet

CẢNH TRONG PHIM

THỰC HIỆN

Đạo diễn: David Latreille

Sản xuất: David Latreille

Biên kịch: David Latreille

Quay phim: David Latreille

Dựng phim: David Latreille