YxineFF 2014

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Lưu ý: Phim này thuộc bản quyền của YxineFF. Nghiêm cấm download và phát tán dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của YxineFF. Mọi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các thông tin liên quan tới vi phạm bản quyền xin vui lòng thông báo về: film@yxineff.com hoặc/và web@yxineff.com. Cảm ơn!

Đạo diễn: Aliya Grauge. Biên kịch: Aliya Grauge. Sản xuất: Aliya Grauge. Quay phim: Adu Yu. Dựng phim: Quang Fabien. Diễn viên: n/a. Độ dài: 13:49. Năm hoàn thành: abc.

Comments

I love it !

“Please tell me what do you think about this movie…”
How can I vote ?

Hi Julia, the official voting period of YxineFF 2011 has ended.