YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

Lưu ý: Phim này thuộc bản quyền của YxineFF. Nghiêm cấm download và phát tán dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của YxineFF. Mọi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các thông tin liên quan tới vi phạm bản quyền xin vui lòng thông báo về: film@yxineff.com hoặc/và web@yxineff.com. Cảm ơn!

Ý tưởng kịch bản: Phanxinê
Đạo diễn – quay phim – dựng phim: Nguyễn Minh Huy
Diễn viên:
- Hồng Thanh Bảo
- Dương Thiếu Quân
- Bảo Suzu
- Hồng Thanh Duy, Thanh
Sản xuất:
- YxineFF
- Wolf House Productions