YxineFF 2014

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

(Tiếng Việt) Sự kiện Gala Screening – khép lại bình chọn cho giải thưởng Trái Tim Hồng – sẽ diễn ra đồng thời tại cụm rạp CGV Cinemas ở 3 thành phố lớn như lời cảm ơn đến khán giả yêu điện ảnh đã theo dõi và ủng hộ YxineFF 2014.

Learn More

Danish Embassy’s Talent Prize Exhibition “Climate Change in Photography” invites you to the Opening and the Closing / Award Ceremony.

Learn More

The eligible nominations are 23 films, including 12 films from International Competition and 11 films from Local Competition

Learn More

YxineFF 2014 continues showing 12 films of International Competition from 30th September to 11th October 2014

Learn More